Trang chủ

Thường trực Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy phường Máy Chai khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày đăng 06/07/2015 | 03:48 | Lượt xem: 475

 

Đồng chí    Trần Văn Bốn     - Bí Thư Đảng ủy phường Máy Chai khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020


Địa chỉ:            Số 17/320 Lê Lai, P.Máy Chai, Q.Ngô Quyền

Số máy trực:    0313. 837 428