Trang chủ

Báo cáo UBND phường

(PMC)_ Báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 9/2020, Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2020

Ngày đăng 17/09/2020 | 03:06 | Lượt xem: 16
Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 17/9/2020 của UBND phường Máy Chai về tình hình thực hiện công tác tháng 9/2020, Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2020

(PMC)_ Báo cáo ước thực hiện nhiêm vụ 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng 10/09/2020 | 03:33 | Lượt xem: 19
Báo cáo ước thực hiện nhiêm vụ 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

(PMC)_ Báo cáo công tác cải cách hành chính Nhà nước Quý III/2020

Ngày đăng 28/08/2020 | 02:24 | Lượt xem: 22
Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III/2020

(PMC)_ Báo cáo tuyên truyền công tác cải cách hành chính Nhà nước quý III năm 2020

Ngày đăng 28/08/2020 | 02:19 | Lượt xem: 22
Báo cáo tuyên truyền công tác cải cách hành chính quý III năm 2020

(PMC)_ Báo cáo Tình hình thực hiện công tác tháng 8/2020. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020

Ngày đăng 19/08/2020 | 03:24 | Lượt xem: 29
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8/2020

(PMC)_ Báo cáo Tình hình thực hiện công tác tháng 7/2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020

Ngày đăng 23/07/2020 | 07:52 | Lượt xem: 40
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác tháng 7/2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020

(PMC)_ Báo cáoThực hiện công tác Cải cách hành chính nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 Phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng 30/06/2020 | 08:06 | Lượt xem: 38
Báo cáoThực hiện công tác Cải cách hành chính nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 Phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2020

(PMC)_Báo cáo Kết quả ước thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng 30/06/2020 | 08:00 | Lượt xem: 23
Báo cáo Kết quả ước thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

(PMC)_ Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước Quý II/2020

Ngày đăng 25/05/2020 | 07:47 | Lượt xem: 2
Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 25/5/2020 về Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước Quý II/2020

(PMC)_ Báo cáo Công tác tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

Ngày đăng 06/03/2020 | 07:50 | Lượt xem: 3
Báo cáo số 31/BC-UBND ngày 06/3/2020 Công tác tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 phường Máy Chai.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2946
Tổng số truy cập: 3487344