Trang chủ

BỘ TTHC PHƯỜNG MÁY CHAI

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện
1 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (B-BYT-227723-TT) 3 UBND phường Máy Chai
2 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng (B-BYT-227725-TT) 3 UBND phường Máy Chai
3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 3 UBND phường Máy Chai
4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất * Trình tự thực hiện 3 UBND phường Máy Chai
5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 3 UBND phường Máy Chai
6 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 3 UBND phường Máy Chai
7 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 3 UBND phường Máy Chai
8 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa 3 UBND phường Máy Chai
9 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 3 UBND phường Máy Chai
10 Thủ tục Đăng ký khai sinh 3 UBND phường Máy Chai
11 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác 3 UBND phường Máy Chai
12 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã 3 UBND phường Máy Chai
13 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số 3 UBND phường Máy Chai
14 1. Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” 3 UBND phường Máy Chai
15 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 3 UBND phường Máy Chai
16 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai 3 UBND phường Máy Chai
17 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã 3 UBND phường Máy Chai
18 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng 3 UBND phường Máy Chai
19 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ 3 UBND phường Máy Chai
20 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa 3 UBND phường Máy Chai

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 719
Tổng số truy cập: 1464081