Trang chủ

BỘ TTHC PHƯỜNG MÁY CHAI

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện
1 Chứng thực Hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác UBND phường Máy Chai
2 Thủ tục Đăng ký khai sinh 3 UBND phường Máy Chai
3 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND phường Máy Chai
4 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 3 UBND phường Máy Chai
5 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã UBND phường Máy Chai
6 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội UBND phường Máy Chai
7 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã 3 UBND phường Máy Chai
8 Thủ tục Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số UBND phường Máy Chai
9 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng UBND phường Máy Chai
10 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ UBND phường Máy Chai
11 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa UBND phường Máy Chai
12 Chuyển đổi cơ cấu cây trông trên đất trồng lúa 3 UBND phường Máy Chai
13 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 3 UBND phường Máy Chai
14 Thủ tục xác nhận Hội đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 3 UBND phường Máy Chai
15 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã 3 UBND phường Máy Chai
16 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng UBND phường Máy Chai
17 Thủ tục Đăng ký kết hôn 3 UBND phường Máy Chai
18 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi UBND phường Máy Chai
19 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm UBND phường Máy Chai
20 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa UBND phường Máy Chai

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2857
Tổng số truy cập: 3486973