Trang chủ

BỘ TTHC PHƯỜNG MÁY CHAI

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện
1 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (B-BYT-227723-TT) 3 UBND phường Máy Chai
2 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng (B-BYT-227725-TT) 3 UBND phường Máy Chai
3 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 3 UBND phường Máy Chai
4 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 3 UBND phường Máy Chai
5 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 3 UBND phường Máy Chai
6 Thủ tục Đăng ký khai sinh 3 UBND phường Máy Chai
7 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số 3 UBND phường Máy Chai
8 Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp 3 UBND phường Máy Chai
9 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 3 UBND phường Máy Chai
10 Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” 3 UBND phường Máy Chai
11 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai 3 UBND phường Máy Chai
12 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã 3 UBND phường Máy Chai
13 Thủ tục: “Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ”. 3 UBND phường Máy Chai
14 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng 3 UBND phường Máy Chai
15 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa 3 UBND phường Máy Chai
16 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) 3 UBND phường Máy Chai
17 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã 3 UBND phường Máy Chai
18 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản 3 UBND phường Máy Chai
19 Thủ tục Đăng ký kết hôn 3 UBND phường Máy Chai
20 Thủ tục: “Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi” 3 UBND phường Máy Chai

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 270
Tổng số truy cập: 1301464