Trang chủ

TUYÊN TRUYỀN - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 18/11/2019 của UBND phường về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn phường trong năm 2019 - 2020

Ngày đăng 18/11/2019 | 03:23 | Lượt xem: 229
Thực hiện Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 12/11/2019 của UBND Quận Ngô Quyền về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn...

Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 18/11/2019 của UBND phường về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

Ngày đăng 18/11/2019 | 03:21 | Lượt xem: 211
Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng(PCTN); Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Quyết định số: 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021”

Ngày đăng 15/07/2019 | 03:30 | Lượt xem: 44
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc...

Thực hiện nếp sống văn minh

Ngày đăng 06/05/2019 | 08:58 | Lượt xem: 129
Thực hiện nếp sống văn minh

Tuyên truyền phòng chống mại dâm

Ngày đăng 06/05/2019 | 08:48 | Lượt xem: 131
Tuyên truyền phòng chống mại dâm

Tờ giới thiệu Luật Đặc Xá

Ngày đăng 06/05/2019 | 08:16 | Lượt xem: 206
Tờ giới thiệu Luật Đặc Xá

Một số điểm mới của Luật Đặc Xá năm 2018

Ngày đăng 06/05/2019 | 08:15 | Lượt xem: 169
Một số điểm mới của Luật Đặc Xá năm 2018

Lệnh CB Luật Công an nhân dân

Ngày đăng 06/05/2019 | 08:14 | Lượt xem: 153
Lệnh CB Luật Công an nhân dân

Giới thiệu Luật Tố cáo

Ngày đăng 06/05/2019 | 07:54 | Lượt xem: 163
Giới thiệu Luật Tố cáo

Tuyên truyền phòng chống bệnh cúm gia cầm 2019

Ngày đăng 06/05/2019 | 07:53 | Lượt xem: 224
Tuyên truyền phòng chống bệnh cúm gia cầm 2019

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2950
Tổng số truy cập: 3487383