Trang chủ

Đầu mối TTHC - Quy định Hành chính

Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế Một cửa” phường Máy Chai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ qua hệ thống email
Ngày đăng 06/09/2016 | 02:20 | Lượt xem: 343

Công dân có thể gửi hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (bản scan) vào hòm thư tuphapmaychai@gmail.com để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế Một cửa" phường Máy Chai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ qua hệ thống email các lĩnh vực sau:

 

1. Thủ tục Đăng ký khai sinh: (mở để xem hướng dẫn chi tiết hồ sơ)

2. Thủ tục Đăng ký kết hôn(mở để xem hướng dẫn chi tiết hồ sơ)

3. Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch: (mở để xem hướng dẫn chi tiết hồ sơ)

 

Công dân có thể gửi hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (bản scan) vào hòm thư tuphapmaychai@gmail.com để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

 

Công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Nguyễn Thu Trang, CC Tư pháp - Hộ tịch

Số điện thoại: 0942 638 786