Trang chủ

Đầu mối TTHC - Quy định Hành chính

Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính và quy định hành chính_2019
Ngày đăng 18/01/2019 | 11:55 | Lượt xem: 216

Cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát Thủ tục hành chính, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” phường Máy Chai

1. Lãnh đạo giải quyết các phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính

Bà Phạm Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

SĐT: 0904.451.656

2. Công chức đầu mối kiểm soát Thủ tục hành chính, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức danh

ĐIỆN THOẠI

Bàn

Di động

1

Vũ Thị Huyền

Văn phòng - Thống kê

0313. 837 428

0942.638.786

           

 

3. Danh sách cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính tại bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế Một cửa"

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức danh

Lĩnh vực TTHC giải quyết

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Thu Trang

Tư pháp - Hộ tịch

Tư pháp

0942.638.786

2

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tư pháp - Hộ tịch

Thanh tra, Chứng thực

0932 246 039

3

Vũ Thị Hòa

Văn phòng - Thống kê

Nội vụ

0934.518.427

4

Nguyễn Thị Hương

Địa chính - Xây  dựng

Giao thông vận tải

0989 834 237

5

Ông

Phạm Xuân Hưởng

Địa chính - Xây  dựng

Tài nguyên - Môi trường

0912.346.958

Giao thông vận tải

6

Phạm Thị Thùy Linh

Văn hóa - Xã hội

Giáo dục đào tạo

0914.564.086

Văn hóa thể thao và du lịch

7

Vũ Thị Lan Phương

Văn hóa - Xã hội

Lao động thương binh xã hội

01682.305.954

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MỌI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Gửi về địa chỉ: UBND phường Máy Chai - Số 17 đường Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng

Số điện thoại: 0313. 837 428

Email:    phamthehungmaychai320@gmail.com

hoặc:      maychaingoquyen320@gmail.com