Trang chủ

Đầu mối TTHC - Quy định Hành chính

Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính và quy định hành chính
Ngày đăng 01/10/2015 | 02:22 | Lượt xem: 384

Cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát Thủ tục hành chính, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” phường Máy Chai

1. Lãnh đạo giải quyết các phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính

Bà Phạm Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

SĐT: 0904.451.656

2. Công chức đầu mối kiểm soát Thủ tục hành chính, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức danh

ĐIỆN THOẠI

Bàn

Di động

1

Nguyễn Thị Thu Trang

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

0313. 827.049

0942.638.786

           

 

3. Danh sách cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính tại bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế Một cửa"

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức danh

Lĩnh vực TTHC giải quyết

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Thu Trang

Tư pháp - Hộ tịch

Lĩnh vực Tư pháp

0942.638.786

Lĩnh vực Thanh tra

 

2

Nguyễn Thị Tuyết

Văn phòng - Thống kê

Lĩnh vực Nội vụ

0934.518.427

3

Nguyễn Thị Hương

Địa chính - Xây  dựng

Lĩnh vực Công thương

0989.834.237

4

Ông

Phạm Xuân Hưởng

Địa chính - Xây  dựng

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

0912.346.958

Lĩnh vực Giao thông vận tải

5

Phạm Thị Thùy Linh

Văn hóa - Xã hội

Lĩnh vực Giáo dục đào tạo

0914.564.086

6

Vũ Thị Lan Phương

Văn hóa - Xã hội

Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội

01682.305.954

7

Ông

Vũ Văn Minh

Văn hóa - Xã hội

Lĩnh vực Văn hóa thể thao và du lịch

0963.377.776

 

4. Tổ chức, cá nhân thực hiện phản ánh, kiến nghị trực tiếp tại cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị hoặc bằng văn bản, điện thoại, email đến các địa chỉ tiếp nhận sau:

- Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng: Số 7 Lạch Tray, Quận Ngô quyền, thành phố Hải Phòng.

- Số điện thoại: 0313.848.818 (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Sở Tư pháp, Hải Phòng).

- Thư điện tử: thutuchanhchinh@haiphong.gov.vn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MỌI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

 

Gửi về địa chỉ: UBND phường Máy Chai - Số 17/320 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng

Số điện thoại: 0225 3827 049

Email:    phamthehungmaychai320@gmail.com

hoặc:      maychaingoquyen320@gmail.com