Trang chủ

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG

Ban chấp hành Đảng bộ phường Máy Chai Khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 02/10/2015 | 08:44 | Lượt xem: 580
Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ phường Máy Chai Khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thường trực Đảng ủy phường Máy Chai, khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 08/07/2015 | 09:38 | Lượt xem: 456
Thường trực Đảng ủy phường Máy Chai, khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bí thư Đảng ủy phường Máy Chai khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 06/07/2015 | 03:48 | Lượt xem: 440
  Đồng chí     Trần Văn Bốn     - Bí Thư Đảng ủy phường Máy Chai khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Địa chỉ:...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Máy Chai khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 05/07/2015 | 03:51 | Lượt xem: 410
  Đồng chí Nguyễn Thị Duyến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Máy Chai khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Địa chỉ:            Số...

Phó Bí thư Đảng ủy phường Máy Chai khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 04/07/2015 | 03:54 | Lượt xem: 437
       Đồng chí         Phạm Thế Hùng          Phó Bí thư Đảng ủy phường Máy Chai khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch...

Phường Máy Chai tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 20/05/2015 | 09:04 | Lượt xem: 358
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 15 đồng chí, bầu Đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ Quận Ngô Quyền lần thứ XXII gồm 03 đồng...