Trang chủ

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG

Thường trực Đảng ủy phường Máy Chai, khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày đăng 08/07/2015 | 09:38 | Lượt xem: 551

Thường trực Đảng ủy phường Máy Chai, khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

1. Đồng chí Trần Văn Bốn - Bí Thư Đảng ủy phường

Điện thoại: 0904.223.138

Email: hdndpmaychai@gmail.com


2. Đồng chí Nguyễn Thị Duyến - Phó Bí Thư Thường Trực Đảng ủy phường

Điện thoại: 0913.065.715

Email: maychaingoquyen@gmai.com


3. Đồng chí Phạm Thế Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy phường

Điện thoại: 0987.143.558

Email: phamthehungmaychai320@gmail.com

 

Địa chỉ trụ sở:            Số 17/320 Lê Lai, P.Máy Chai, Q.Ngô Quyền

Số máy trực Đảng ủy:    0313. 837 428