Trang chủ

Thường trực Đảng ủy

Thường trực Đảng ủy phường Máy Chai, khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 08/07/2015 | 09:38 | Lượt xem: 551
Thường trực Đảng ủy phường Máy Chai, khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bí thư Đảng ủy phường Máy Chai khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 06/07/2015 | 03:48 | Lượt xem: 519
  Đồng chí     Trần Văn Bốn     - Bí Thư Đảng ủy phường Máy Chai khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Địa chỉ:...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Máy Chai khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 05/07/2015 | 03:51 | Lượt xem: 488
  Đồng chí Nguyễn Thị Duyến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Máy Chai khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Địa chỉ:            Số...

Phó Bí thư Đảng ủy phường Máy Chai khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 04/07/2015 | 03:54 | Lượt xem: 526
       Đồng chí         Phạm Thế Hùng          Phó Bí thư Đảng ủy phường Máy Chai khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch...