Trang chủ

Báo cáo UBND phường

(PMC)_ Báo cáo Tình hình thực hiện công tác tháng 7/2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020

Ngày đăng 23/07/2020 | 07:52 | Lượt xem: 16
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác tháng 7/2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020

(PMC)_ Báo cáoThực hiện công tác Cải cách hành chính nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 Phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng 30/06/2020 | 08:06 | Lượt xem: 13
Báo cáoThực hiện công tác Cải cách hành chính nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 Phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2020

(PMC)_Báo cáo Kết quả ước thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng 30/06/2020 | 08:00 | Lượt xem: 12
Báo cáo Kết quả ước thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác tháng 6/2019 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2019

Ngày đăng 25/06/2019 | 06:35 | Lượt xem: 156
Tình hình thực hiện công tác tháng 6/2019 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2019

BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác tháng 5/2019 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 06:32 | Lượt xem: 134
Tình hình thực hiện công tác tháng 5/2019 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019

BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác tháng 4/2019 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019

Ngày đăng 21/04/2019 | 06:30 | Lượt xem: 131
Tình hình thực hiện công tác tháng 4/2019 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019

BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác tháng 03/2019 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2019

Ngày đăng 21/03/2019 | 06:28 | Lượt xem: 87
Tình hình thực hiện công tác tháng 03/2019 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2019

BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác tháng 02/2019 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2019

Ngày đăng 20/02/2019 | 06:25 | Lượt xem: 89
Tình hình thực hiện công tác tháng 02/2019 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2019

BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác tháng 01/2019 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2019

Ngày đăng 25/01/2019 | 06:22 | Lượt xem: 88
Tình hình thực hiện công tác tháng 01/2019 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2019

Kết quả thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng trên địa bàn phường năm 2018

Ngày đăng 23/11/2018 | 09:30 | Lượt xem: 385
Tổ chức tiếp xúc tặng quà thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2018 với tổng giá trị 31.800.000 đồng và 160kg gạo. Tổ chức giao quân tại quận 16/16 tân binh đạt 100% chỉ tiêu quận giao

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1443
Total visited: 3284734