Trang chủ

BỘ TTHC PHƯỜNG MÁY CHAI

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (B-BYT-227723-TT) 3 UBND phường Máy Chai
2 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng (B-BYT-227725-TT) 3 UBND phường Máy Chai
3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 3 UBND phường Máy Chai
4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất * Trình tự thực hiện 3 UBND phường Máy Chai
5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 3 UBND phường Máy Chai
6 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 3 UBND phường Máy Chai
7 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 3 UBND phường Máy Chai
8 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa 3 UBND phường Máy Chai
9 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 3 UBND phường Máy Chai
10 Thủ tục Đăng ký khai sinh 3 UBND phường Máy Chai
11 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác 3 UBND phường Máy Chai
12 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã 3 UBND phường Máy Chai
13 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số 3 UBND phường Máy Chai
14 1. Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” 3 UBND phường Máy Chai
15 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 3 UBND phường Máy Chai
16 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 3 UBND phường Máy Chai
17 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai 3 UBND phường Máy Chai
18 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã 3 UBND phường Máy Chai
19 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng 3 UBND phường Máy Chai
20 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ 3 UBND phường Máy Chai

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 531
Total visited: 1438219