Trang chủ

BỘ TTHC PHƯỜNG MÁY CHAI

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 1. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội UBND phường Máy Chai
2 1. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng UBND phường Máy Chai
3 10. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND phường Máy Chai
4 11. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND phường Máy Chai
5 12. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND phường Máy Chai
6 13. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình UBND phường Máy Chai
7 13. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND phường Máy Chai
8 15. Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND phường Máy Chai
9 2. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng UBND phường Máy Chai
10 4. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND phường Máy Chai
11 5. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND phường Máy Chai
12 6. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND phường Máy Chai
13 7. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND phường Máy Chai
14 8. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND phường Máy Chai
15 9. Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND phường Máy Chai
16 Chứng thực Hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác UBND phường Máy Chai
17 Danh mục UBND phường Máy Chai
18 danh mục UBND phường Máy Chai
19 danh mục UBND phường Máy Chai
20 danh mục UBND phường Máy Chai

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1546
Total visited: 2784380