Trang chủ

BỘ TTHC PHƯỜNG MÁY CHAI

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động 3 UBND phường Máy Chai
2 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng 3 UBND phường Máy Chai
3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 3 UBND phường Máy Chai
4 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 3 UBND phường Máy Chai
5 Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động 3 UBND phường Máy Chai
6 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 3 UBND phường Máy Chai
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu trường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác 3 UBND phường Máy Chai
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 3 UBND phường Máy Chai
9 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 3 UBND phường Máy Chai
10 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 3 UBND phường Máy Chai
11 Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động 3 UBND phường Máy Chai
12 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm 3 UBND phường Máy Chai
13 Thủ tục thực hiện giải trình cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 3 UBND phường Máy Chai
14 Thủ tục Đăng ký giám hộ 3 UBND phường Máy Chai
15 Xóa Đăng ký phương tiện 3 UBND phường Máy Chai
16 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ 3 UBND phường Máy Chai
17 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung 3 UBND phường Máy Chai
18 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 3 UBND phường Máy Chai
19 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình 3 UBND phường Máy Chai
20 Thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị đối với tàu biển, tàu công vụ, giàn di động, tàu ngầm, tàu lặn, thủy phi cơ và phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB 3 UBND phường Máy Chai

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1547
Total visited: 2757706