Trang chủ

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CẤP TRÊN

Thông báo chấm dứt tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và tiếp công dân

Ngày đăng 16/08/2018 | 03:29 | Lượt xem: 168
UBND thành phố vừa có Thông báo số 282/TB-UBND ngày 14/8/2018 về việc chấm dứt tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và tiếp công dân.

V/v triển khai Kết luận số 25-KL/TU ngày 06/7/2018 của Hội nghị Thành ủy lần thứ 13, khóa XV

Ngày đăng 06/08/2018 | 08:33 | Lượt xem: 60
V/v triển khai Kết luận số 25-KL/TU ngày 06/7/2018 của Hội nghị Thành ủy lần thứ 13, khóa XV

Kết luận Giám sát của Thường trực HĐND quận về kết quả giám sát việc thực hiện 03 Nghị quyết chuyên đề của HĐND quận

Ngày đăng 06/08/2018 | 08:27 | Lượt xem: 70
Kết luận Giám sát của Thường trực HĐND quận về kết quả giám sát việc thực hiện 03 Nghị quyết chuyên đề của HĐND quận

Kết luận của Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn

Ngày đăng 04/08/2018 | 08:39 | Lượt xem: 75
Kết luận của Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn

Kết luận của Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn

Ngày đăng 03/08/2018 | 08:38 | Lượt xem: 63
Kết luận của Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn

Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tại phiên họp tháng 5 của Thường trực HĐND quận

Ngày đăng 23/05/2018 | 10:45 | Lượt xem: 80
Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tại phiên họp tháng 5 của Thường trực HĐND quận

Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tại phiên họp mở rộng tháng 4 của Thường trực HĐND quận

Ngày đăng 23/05/2018 | 10:43 | Lượt xem: 89
Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tại phiên họp mở rộng tháng 4 của Thường trực HĐND quận

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày đăng 23/05/2018 | 10:41 | Lượt xem: 72
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban lãnh đạo ngày 18/5/2018

Ngày đăng 23/05/2018 | 10:40 | Lượt xem: 76
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban lãnh đạo ngày 18/5/2018

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo đường Ngô Quyền

Ngày đăng 23/05/2018 | 10:36 | Lượt xem: 68
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo đường Ngô Quyền

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 547
Total visited: 1438166