Trang chủ

Chương trình công tác năm

Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban nhân dân phường Máy Chai

Ngày đăng 08/04/2017 | 09:45 | Lượt xem: 120
Kê khai đăng ký sử dụng đất đạt 100%, vận động nhân dân xác nhận nguồn gốc đất, vận động cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở phấn đấu đạt 90% hộ đủ điều kiện

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

Ngày đăng 08/04/2017 | 09:43 | Lượt xem: 104
Đề cao trách nhiệm và huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và...

Kế hoạch hành động thực hiện Chủ đề năm 2016 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”

Ngày đăng 06/03/2016 | 08:34 | Lượt xem: 178
Góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Nghị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự...

Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016

Ngày đăng 06/03/2016 | 08:28 | Lượt xem: 144
Xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mình.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016

Ngày đăng 06/03/2016 | 08:26 | Lượt xem: 121
Đảm bảo công tá tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Chương trình công tác năm 2015

Ngày đăng 06/02/2015 | 09:46 | Lượt xem: 287
Hoàn thành 96% kế hoạch thu thuế Môn Bài năm 2015; Hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước quý I.

Công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014 của Phường Máy Chai

Ngày đăng 06/03/2014 | 07:48 | Lượt xem: 205
Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Bộ Công an và Công an thành phố, Công an quận về tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, chú trọng kiện toàn, củng cố lực lượng chuyên trách xây dựng...

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 538
Total visited: 1438245