Trang chủ

Đại biểu HĐND phường

(PMC)_Đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII

Ngày đăng 22/11/2019 | 04:10 | Lượt xem: 89
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 22/10/2019 của HĐND phường về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII

Danh sách những người được xác nhận đủ tư cách đại biểu HĐND phường Máy Chai khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 04/07/2016 | 01:32 | Lượt xem: 201
Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 01/NQ-UBBC ngày 06/6/2016 của Ủy ban Bầu cử phường Máy Chai về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Máy Chai khóa VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo từng đơn vị bầu cử

Ngày đăng 01/06/2016 | 10:23 | Lượt xem: 513
Ngày 29/5/2016, Ủy ban bầu cử Quận Ngô Quyền ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND phường Máy Chai khóa VIII nhiệm kỳ 2016...