Trang chủ

Giới thiệu khái quát

Lịch sử hình thành và phát triển của phường Máy Chai

Ngày đăng 04/11/2015 | 01:28 | Lượt xem: 359
Xưa kia thuộc làng Gia Viên - một trong những làng cổ được hình thành từ rất sớm, có vị trí trọng yếu ở cửa biển Bạch Đằng, trải qua hằng ngàn năm hình thành và phát triển, Máy Chai còn giữ được...