Trang chủ

HÀNH CHÍNH CÔNG

Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính và quy định hành chính_2019

Ngày đăng 18/01/2019 | 11:55 | Lượt xem: 34
Cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát Thủ tục hành chính, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” phường Máy Chai

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày đăng 07/07/2017 | 08:44 | Lượt xem: 128
Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Mục tiêu chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 năm 2017

Ngày đăng 07/07/2017 | 08:42 | Lượt xem: 138
UBND phường Máy Chai phấn đấu thực hiện các mục tiêu chất lượng năm 2017 sau:

Chính sách chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Ngày đăng 07/07/2017 | 08:39 | Lượt xem: 129
Mọi việc làm của tập thể Lãnh đạo và cán bộ, công chức UBND phường đều đảm bảo nguyên tắc và hướng tới phương châm:

Quyết định về việc Ban hành các tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của phường Máy Chai

Ngày đăng 07/07/2017 | 08:33 | Lượt xem: 145
Quyết định số: 90/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 về việc Ban hành các tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 :2008 phường vào hoạt động của phường Máy Chai (có...

Phụ lục các lĩnh vực hoạt động của UBND phường Máy Chai được công bố phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày đăng 07/07/2017 | 08:27 | Lượt xem: 118
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 90 /QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Máy Chai)

Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân phường Máy Chai

Ngày đăng 24/02/2017 | 07:40 | Lượt xem: 188
Bộ phận tiếp nhân thực hiện chức năng, nhiệm vụ đúng quy định tại Quyết định số: 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế...

Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế Một cửa” phường Máy Chai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ qua hệ thống email

Ngày đăng 06/09/2016 | 02:20 | Lượt xem: 247
Công dân có thể gửi hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (bản scan) vào hòm thư tuphapmaychai@gmail.com để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Nội quy Tiếp công dân

Ngày đăng 01/10/2015 | 02:38 | Lượt xem: 456
NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN (Ban hành kèm theo Quyết định số: 148/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 Của Ủy ban nhân dân phường Máy Chai)

Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính và quy định hành chính

Ngày đăng 01/10/2015 | 02:22 | Lượt xem: 318
Cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát Thủ tục hành chính, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” phường Máy Chai

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1627
Total visited: 1572143