Trang chủ

Hệ thống QLCL_TCVN ISO 9001:2015

Chính sách chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Ngày đăng 07/07/2017 | 08:39 | Lượt xem: 233

Mọi việc làm của tập thể Lãnh đạo và cán bộ, công chức UBND phường đều đảm bảo nguyên tắc và hướng tới phương châm:

"CÔNG KHAI - MINH BẠCH – CHÍNH XÁC - ĐÚNG PHÁP LUẬT"

Để đáp ứng được điều này, UBND phường cam kết:

1. Luôn áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu chính đáng của dân, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của UBND Phường.

2. Không ngừng đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực và trình độ cần thiết nhằm thực hiện tốt công việc được giao;

3. Triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ, tiến tới thực hiện "chính quyền điện tử" trong môi trường hành chính;

4. Cán bộ, công chức trong toàn UBND Phường có thái độ đúng mực trong giao tiếp, trao đổi công tác, giao nhận hồ sơ, tài liệu đặc biệt là thái độ sẵn sàng tiếp nhận, giải quyết công việc liên quan đến dân.

5. Cải tiến phương pháp, cách thức làm việc, quyết tâm từng bước loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà trong giải quyết công việc của UBND phường./.