Trang chủ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG

(PMC)_Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 24/12/2019 về Kết quả Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 24/12/2019 | 02:10 | Lượt xem: 570

Thường trực HĐND thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến các các ngành, đoàn thể và toàn thể cử tri, nhân dân phường

THÔNG BÁO

Kết quả Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 17/12/2019, HĐND phường Máy Chai khóa VIII tiến hành Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự kỳ họp và các cơ quan phục vụ, kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.   Kết quả chủ yếu của kỳ họp như sau:

I. HĐND PHƯỜNG NGHE BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ QUYẾT ĐỊNH CÁC NỘI DUNG

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Năm 2019, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận và Đảng ủy phường, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu, chủ động trong tổ chức thực hiện của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phường Máy Chai đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đề ra: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tương đối ổn định và đạt kết quả khá toàn diện; 100% chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu ước hoàn thành kế hoạch năm. Các chỉ tiêu về thu chi ngân sách đảm bảo kế hoạch, hầu hết có mức tăng trưởng so với cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch năm như: Thu ngân sách nhà nước (đạt 105%), thuế ngoài quốc doanh (đạt 116%), thuế thu nhập cá nhân (đạt 106%), phí lệ phí (đạt 111%). Công tác quản lý đô thị được chỉ đạo sâu sát, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; kịp thời giải quyết các đơn, thư, kiến nghị của nhân dân không để xảy ra điểm nóng, không có đơn thư kéo dài; đã nhận 554 tấn xi măng cải tạo 65 ngõ, ngách, thực hiện cải tạo ngõ 68 đường Ngô Quyền bằng nguồn đầu tư công, lắp đặt 101 bóng điện chiếu sáng. Công tác văn hóa - xã hội được quan tâm, chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời (trong năm đã vận động kinh phí xây mới, sửa chữa 11 nhà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trong đó 02 nhà đã được xây sửa bằng nguồn vận động xã hội hóa của phường; thực hiện giảm 9/8 hộ nghèo, đạt 113% kế hoạch); các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ được nhân dân đánh giá cao; công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực, công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Triển khai thành công công tác bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố, nhiệm kỳ 2019 - 2022 theo đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục đó là: Công tác triển khai các dự án hồ Máy Điện, Dự án 47 Lê Lai, Dự án đường Ngô Quyền còn chậm; công tác trật tự đường hè chưa bền vững; vẫn còn xẩy ra tai nạn giao thông trên địa bàn; tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn một số phức tạp.

HĐND phường tán thành với mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020, cụ thể:

+ Về mục tiêu cụ thể: Phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt các mục tiêu phát triển đô thị, bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, chú trọng cải cách hành chính, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ, phòng chống tham nhũng, xây dựng chính quyền theo hướng kiến tạo. Hoàn thành các chỉ tiêu quân sự - quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

+ Về các chỉ tiêu cụ thể:

(1) Thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu quận giao.

(2) Tỷ lệ học sinh Tiểu học, THCS đi học đúng độ tuổi đạt 100%; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi Mầm non đi học đạt 75%, trong đó tỷ lệ trẻ 5 tuổi đạt 100%.

(3) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức 0,64%, Hạn chế thấp nhất số người sinh con thứ 3.

(4) Giữ vững phường đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020.

(5) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 89%.

(6) Giảm ít nhất 05 hộ nghèo.

(7) Tỷ lệ chất thải đô thị được thu gom và xử lý hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

(8) Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

(9) Kê khai đăng ký sử dụng đất đạt 100%;

(10) Xác nhận nguồn gốc đất, vận động cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở đạt 96% hộ đủ điều kiện;

(11) Duy trì mô hình phường phù hợp với trẻ em;

(12) Duy trì mô hình phường lành mạnh, không tệ nạn ma túy, mại dâm.

+ Về nhiệm vụ trọng tâm:

- Triển khai có hiệu quả Chủ đề năm 2020 của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh"; cụ thể hóa Chương trình hành động số 20-CTr/QU ngày 29/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội: bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý dịch vụ văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội.

- Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị, quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn phường; tích cực đề nghị quận, thành phố cấp kinh phí cải tạo, nâng cấp các công trình ngõ trên địa bàn.

- Nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết đơn thư; tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Tăng cường củng cố quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

+ Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

- Hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X, Nghị quyết HĐND phường khóa VIII về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 05 năm 2016 - 2020. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 05 năm 2021 - 2025 gắn với triển khai Chương trình hành động số 20-CTr/QU ngày 29/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

- Tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh doanh dịch vụ; quản lý tốt các hộ kinh doanh trên địa bàn; nâng cao năng lực quản lý điều hành, công khai việc thu nộp thuế của các hộ kinh doanh, các khoản thu trong dân; thực hiện luật ngân sách, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm chi đúng, đủ định mức được phân bổ. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và chỉ tiêu thuế ngoài quốc doanh.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền đô thị, các biện pháp đảm bảo về trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án khu đất Hồ Máy Điện, chung cư xuống cấp nguy hiểm 47/ phố Lê Lai và nâng cấp, cải tạo đường Ngô Quyền và cải tạo, nâng cấp các công trình đường, ngõ, thoát nước trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND Quận Ngô Quyền về việc tăng cường hiệu quả công tác quản lý về vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2017 - 2021.

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo; nâng cao chất lượng thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

- Thực hiện có hiệu quả công tác y tế, dân số, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND quận về việc tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2017 - 2021.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; công tác phòng chống tội phạm; nắm tình hình địa bàn, dư luận, tư tưởng trong nhân dân; duy trì củng cố các mô hình "Cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự", "Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phường; nắm chắc số nam thanh niên trong diện tuyển chọn và gọi nhập ngũ hàng năm, thực hiện tốt công tác huấn luyện, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

- Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước gắn với việc kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố. Tổ chức tốt các đợt thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp và đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

- Thực hiện tốt công tác Dân vận chính quyển. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nâng cao công tác cải cách hành chính, thực hiện "chính quyền điện tử", đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND quận.

2. Kỳ họp đã quyết định

- Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Bốn - nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường được nghỉ công tác để chờ giải quyết chế độ hưu trí.

- Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường năm 2020.

- Dự toán và phân bổ ngân sách phường, kế hoạch thu các loại quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động năm 2020.

- Chương trình xây dựng Nghị quyết và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2020.

3. Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và giải trình của UBND phường

Có 124 cử tri dự 02 hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp và 04 lượt ý kiến tham gia với 03 nội dung phản ánh. Thường trực HĐND phường đã kịp thời thông báo đến các cơ quan có trách nhiệm tiếp thu trong quá trình chuẩn bị kỳ họp. UBND phường đã báo cáo giải trình những vấn đề mà cử tri quan tâm như: Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; công tác văn hóa, xã hội.

4. Về thảo luận tổ

Kỳ họp đã dành thời gian cho việc chia thành các tổ để thảo luận về báo cáo, kế hoạch, tờ trình, chương trình trình tại kỳ họp. Trong việc thảo luận ở 03 tổ, đã có 16 ý kiến tham gia, có 03 ý kiến tham gia vào nội dung về báo cáo, kế hoạch, tờ trình, chương trình đã trình tại kỳ họp và 13 ý kiến về dân nguyện.

Thường trực HĐND, UBND phường đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến của đại biểu để xem xét, bổ sung vào văn bản kỳ họp và có hướng chỉ đạo để giải quyết những kiến nghị trên.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII đã thông qua 05 Nghị quyết gồm:

1. Xác nhận kết quả thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường Máy Chai khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020.

3. Dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước, các khoản thu trong dân năm 2020.

4. Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2020 của HĐND phường khóa VIII.

5. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND phường khóa VIII.

Th­­­­­ường trực HĐND thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến các các ngành, đoàn thể và toàn thể cử tri, nhân dân phường. Đề nghị các vị đại biểu HĐND phường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBND phường tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp; phổ biến với cử tri Thông báo này và nội dung các nghị quyết đã được HĐND phường thông qua tại kỳ họp; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện nghị quyết tại địa phương./.

 

  Visitor Tracking

User Online: 3012
Total visited: 3487574