(PMC)_Ra mắt Dự án nhỏ " Bức tường xanh" phường Máy Chai
Ngày đăng 30/12/2019 | 03:03 | Lượt xem: 427

Câu lạc bộ Trẻ em "Búp măng xinh" phường Máy Chai thực hiện Dự án nhỏ " Bức tường xanh"

Được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND phường, Ban quản lý chương trình vùng quận Ngô Quyền hỗ trợ kinh phí của Tổ chức tầm nhìn Thế giới. Câu lạc bộ trẻ em "Búp măng xinh" phường Máy Chai thực hiện dự án nhỏ " Bức tường xanh" với mục đích tuyên truyển đến người dân ý thức bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh chung.

 

  Weather

  Visitor Tracking

User Online: 1891
Total visited: 3165999