Trang chủ

Kế hoạch của phường

Kế hoạch Chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 09/12/2019 | 04:34 | Lượt xem: 192
Kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 22/10/2019 về Chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII

Ngày đăng 28/11/2019 | 02:38 | Lượt xem: 149
Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 22/10/2019 của HĐND phường về tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII

Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 25/6/2019 về chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường) HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 28/06/2019 | 07:49 | Lượt xem: 368
Kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa VIII là kỳ họp bất thường năm 2019 nhằm cho ý kiến về việc tán thành chủ trương sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường năm 2019

Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025

Ngày đăng 27/04/2019 | 07:51 | Lượt xem: 142
Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của phường đạt từ 20% trở lên; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua phần mềm Một cửa...

Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa VIII

Ngày đăng 25/04/2019 | 02:59 | Lượt xem: 221
Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 24/5/2019 của HĐND phường về tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa VIII

Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 25/04/2019 | 02:56 | Lượt xem: 202
Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 25/4/2019 của HĐND phường về Chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày đăng 20/03/2019 | 07:50 | Lượt xem: 133
UBND phường Máy Chai xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 như sau:

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Ngày đăng 07/03/2019 | 07:49 | Lượt xem: 110
Xây dựng và hoàn thiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực trọng điểm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII

Ngày đăng 24/10/2018 | 09:13 | Lượt xem: 289
Kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 24/10/2018 về Tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1658
Total visited: 2800748