Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Hành chính

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng năm 2018

Ngày đăng 23/11/2018 | 09:21 | Lượt xem: 151
Chỉ đạo thực hiện Đề án mô hình “Chính quyền điện tử”, nghiêm túc triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3 trên các lĩnh vực đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, sao sổ gốc hộ tịch theo chỉ đạo...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng 9 tháng năm 2018

Ngày đăng 23/09/2018 | 09:05 | Lượt xem: 105
Công tác hộ tịch 9 tháng: cấp khai sinh 173 trường hợp; Khai tử 65 trường hợp; đăng ký kết hôn 69 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 272 trường hợp ...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 07/06/2018 | 08:57 | Lượt xem: 79
Ủy ban nhân dân phường đã quản lý và điều hành thu - chi ngân sách theo đúng quy định. Tích cực khai thác, tận dụng các nguồn thu. Đảm bảo cân đối thu - chi, đáp ứng chi các nhiệm vụ phát triển...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng quý I/2018

Ngày đăng 26/03/2018 | 08:49 | Lượt xem: 102
Đã ban hành 135 văn bản: 03 tờ trình; 61 quyết định; 09 thông báo; 22 báo cáo; 24 kế hoạch; 15 công văn; 01 chương trình; tiếp nhận và chuyển 242 văn bản.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 12/2017

Ngày đăng 23/12/2017 | 10:09 | Lượt xem: 228
Đã ban hành 24 văn bản: 20 quyết định; 03 thông báo; 08 báo cáo; 03 kế hoạch; 07 công văn; tiếp nhận và chuyển 92 văn bản

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 11/2017

Ngày đăng 23/11/2017 | 09:58 | Lượt xem: 245
Phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp HĐND Quận Ngô Quyền; kỳ họp HĐND phường Máy Chai

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 10/2017

Ngày đăng 23/10/2017 | 09:48 | Lượt xem: 177
Đã cấp khai sinh 23 trường hợp; kết hôn 10 trường hợp; khai tử 06 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 28 trường hợp; Chứng thực bản sao từ bản chính 372 lượt

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 9/2017

Ngày đăng 25/09/2017 | 09:42 | Lượt xem: 184
Chấp hành các quy định về thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương và giờ làm việc, tiếp dân theo văn bản chỉ đạo của Thành phố và quận

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 8/2017

Ngày đăng 28/08/2017 | 01:45 | Lượt xem: 403
Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường phục vụ tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND Quận Ngô Quyền, đảm bảo đúng quy định

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 7/2017

Ngày đăng 20/07/2017 | 11:07 | Lượt xem: 191
Chứng thực bản sao từ bản chính 388 lượt, thị thực hành chính 72 lượt. Xác nhận và giới thiệu việc làm 47 lượt

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 2175
Total visited: 2093328