Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Hành chính

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 12/2017

Ngày đăng 23/12/2017 | 10:09 | Lượt xem: 121
Đã ban hành 24 văn bản: 20 quyết định; 03 thông báo; 08 báo cáo; 03 kế hoạch; 07 công văn; tiếp nhận và chuyển 92 văn bản

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 11/2017

Ngày đăng 23/11/2017 | 09:58 | Lượt xem: 113
Phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp HĐND Quận Ngô Quyền; kỳ họp HĐND phường Máy Chai

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 10/2017

Ngày đăng 23/10/2017 | 09:48 | Lượt xem: 85
Đã cấp khai sinh 23 trường hợp; kết hôn 10 trường hợp; khai tử 06 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 28 trường hợp; Chứng thực bản sao từ bản chính 372 lượt

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 9/2017

Ngày đăng 25/09/2017 | 09:42 | Lượt xem: 89
Chấp hành các quy định về thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương và giờ làm việc, tiếp dân theo văn bản chỉ đạo của Thành phố và quận

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 8/2017

Ngày đăng 28/08/2017 | 01:45 | Lượt xem: 308
Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường phục vụ tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND Quận Ngô Quyền, đảm bảo đúng quy định

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 7/2017

Ngày đăng 20/07/2017 | 11:07 | Lượt xem: 136
Chứng thực bản sao từ bản chính 388 lượt, thị thực hành chính 72 lượt. Xác nhận và giới thiệu việc làm 47 lượt

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 6/2017

Ngày đăng 20/07/2017 | 10:58 | Lượt xem: 141
Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường phục vụ tốt các kỳ họp của HĐND phường, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đảm bảo đúng quy định

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 5/2017

Ngày đăng 13/06/2017 | 02:08 | Lượt xem: 127
Công tác Tư pháp - Hộ tịch: Đã cấp khai sinh 16 trường hợp; kết hôn 10 trường hợp; khai tử 07 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân 30 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 4/2017

Ngày đăng 15/05/2017 | 03:04 | Lượt xem: 207
Công tác Tư pháp - Hộ tịch: Đã cấp khai sinh 28 trường hợp; kết hôn 14 trường hợp; khai tử 7 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân 32 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 1/2017

Ngày đăng 08/04/2017 | 09:55 | Lượt xem: 150
Công tác Tư pháp - Hộ tịch: Đã cấp khai sinh 11 trường hợp; kết hôn 04 trường hợp; khai tử 05 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân 12 trường hợp.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 546
Total visited: 1438162