Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Hành chính

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 2 năm 2015
Ngày đăng 03/10/2015 | 09:31 | Lượt xem: 306

Công tác tư pháp - hộ tịch: Đã cấp khai sinh 17 trường hợp; kết hôn 7 trường hợp; khai tử 4 trường hợp.

* Về phát triển kinh tế:           Tháng 02               02 tháng%KH

- Ước thu NSNN:                    648.000.000 đ     1.330.000.000đ  =     36%KH

- Ước thu NS ph­ường:            336.000.000 đ       585.000.000 đ  =     17%KH

- Ước chi NS ph­ường:             370.000.000 đ       580.000.000 đ  =     17% KH

- Ước tổng thu các sắc thuế :    626.000.000 đ    1.276.000.000 đ  =      39%KH

Trong đó :

+ Thuế NQD :                      380.000.000 đ      860.000.000 đ  =    40,9%KH

+ Thuế SDĐPhi NN :               66.000.000 đ      88.600.000 đ  =    10,8%KH

+ Thuế TNCN :                      180.000.000 đ         330.000.000 đ  =    94,2%KH

-Thu quỹ bảo trì đường bộ 02 tháng được :    3.189 xe  =  272.050.000 đ       

- Hoàn thành việc thu 5 loại quỹ trong dân được tổng số tiền : 302.372.000đ.

* Về cải cách hành chính - tư pháp - văn phòng:

- Công tác tư pháp - hộ tịch: Đã cấp khai sinh 17 trường hợp; kết hôn 7 trường hợp;  khai tử  4 trường hợp.

- Đã ban hành 9 văn bản: 2 báo cáo; 3 công văn; 4 kế hoạch, tiếp nhận và chuyển 46 văn bản. Chứng thực bản sao từ bản chính 258 lượt, thị thực hành chính 82 lượt. Xác nhận và giới thiệu việc làm 20 lượt.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1876
Total visited: 3026673