Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Hành chính

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 4 năm 2015
Ngày đăng 03/10/2015 | 10:22 | Lượt xem: 324

Đã ban hành 35 văn bản: 4 báo cáo; 8 công văn; 3kế hoạch, 2 thông báo, 12 quyết định, tiếp nhận và chuyển 55 văn bản.

* Về phát triển kinh tế:           Tháng 5           Lũy kế 5 tháng       %KH

- Ước thu NSNN:                     403.000.000 đ      1.941.000.000đ  =    53%KH

- Ước thu NS ph­ường:             611.000.000 đ      1.714.000.000đ  =    50%KH

- Ước chi NS ph­ường:              305.000.000 đ      1.398.000.000 đ  =   41%KH

- Ước tổng thu các sắc thuế :     372.000.000 đ      1.823.000.000 đ  =   56%KH

Trong đó :

+ Thuế NQD :                       102.000.000 đ    1.050.000.000 đ  =   50%KH

+ Thuế SDĐPhi NN :               250.000.000 đ                412.000.000 đ  =   50%KH

+ Thuế TNCN :                          20.000.000 đ           361.000.000 đ  = 103%KH

- Thu phí Bảo trì đường bộ lũy kế : 332.250.000 đồng với 3.890 xe = 75%KH đề ra.

* Về cải cách hành chính - tư pháp - văn phòng:

- Công tác tư pháp - hộ tịch: Đã cấp khai sinh 10 trường hợp; kết hôn 10 trường hợp;  khai tử  5 trường hợp.

- Đã ban hành 35 văn bản: 4 báo cáo; 8 công văn; 3kế hoạch, 2 thông báo, 12 quyết định, tiếp nhận và chuyển 55 văn bản. Chứng thực bản sao từ bản chính    lượt, thị thực hành chính    lượt. Xác nhận và giới thiệu việc làm   lượt.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1864
Total visited: 3026727