Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Hành chính

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 8/2017

Ngày đăng 28/08/2017 | 01:45 | Lượt xem: 492
Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường phục vụ tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND Quận Ngô Quyền, đảm bảo đúng quy định

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 7/2017

Ngày đăng 20/07/2017 | 11:07 | Lượt xem: 222
Chứng thực bản sao từ bản chính 388 lượt, thị thực hành chính 72 lượt. Xác nhận và giới thiệu việc làm 47 lượt

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 6/2017

Ngày đăng 20/07/2017 | 10:58 | Lượt xem: 220
Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường phục vụ tốt các kỳ họp của HĐND phường, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đảm bảo đúng quy định

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 5/2017

Ngày đăng 13/06/2017 | 02:08 | Lượt xem: 201
Công tác Tư pháp - Hộ tịch: Đã cấp khai sinh 16 trường hợp; kết hôn 10 trường hợp; khai tử 07 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân 30 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 4/2017

Ngày đăng 15/05/2017 | 03:04 | Lượt xem: 360
Công tác Tư pháp - Hộ tịch: Đã cấp khai sinh 28 trường hợp; kết hôn 14 trường hợp; khai tử 7 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân 32 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 1/2017

Ngày đăng 08/04/2017 | 09:55 | Lượt xem: 228
Công tác Tư pháp - Hộ tịch: Đã cấp khai sinh 11 trường hợp; kết hôn 04 trường hợp; khai tử 05 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân 12 trường hợp.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 02/2017

Ngày đăng 08/04/2017 | 09:50 | Lượt xem: 173
- Công tác Tư pháp - hộ tịch: cấp khai sinh 26 trường hợp; kết hôn 08 trường hợp; khai tử 07 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 28 trường hợp.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 1/2017

Ngày đăng 16/02/2017 | 03:43 | Lượt xem: 201
Công tác Tư pháp - hộ tịch: cấp khai sinh 17 trường hợp; kết hôn 04 trường hợp; khai tử 06 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 17 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng năm 2016

Ngày đăng 16/02/2017 | 03:25 | Lượt xem: 165
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế “Một cửa liên thông hiện đại” phường luôn chuyển biến tích cực, các hồ sơ giải quyết đạt hiệu quả cao và đúng thời hạn

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng 6 tháng đầu năm 2016

Ngày đăng 08/07/2016 | 04:03 | Lượt xem: 297
Đã ban hành 212 văn bản: 100 quyết định, 25 báo cáo, 34 công văn, 35 kế hoạch, 8 tờ trình; tiếp nhận và chuyển 501 văn bản

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1567
Total visited: 3026309