Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Hành chính

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 6 năm 2016

Ngày đăng 30/06/2016 | 08:03 | Lượt xem: 289
Đã ban hành 47 văn bản: 39 quyết định, 03 báo cáo, 02 công văn, 01 kế hoạch, 02 tờ trình; tiếp nhận và chuyển 75 văn bản

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 5 năm 2016

Ngày đăng 06/05/2016 | 07:52 | Lượt xem: 249
Đã ban hành 14văn bản: 03 quyết định, 02 báo cáo, 05 công văn, 03 kế hoạch, 01 tờ trình; tiếp nhận và chuyển 120 văn bản

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 4 năm 2016

Ngày đăng 04/05/2016 | 04:58 | Lượt xem: 254
Công tác Tư pháp - hộ tịch: cấp khai sinh 16 trường hợp; kết hôn 10 trường hợp; khai tử 07 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 20 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 3/2016

Ngày đăng 04/04/2016 | 04:52 | Lượt xem: 240
Công tác Tư pháp - hộ tịch: cấp khai sinh 27 trường hợp; kết hôn 05 trường hợp; khai tử 13 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 15 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 3 năm 2016

Ngày đăng 04/03/2016 | 04:47 | Lượt xem: 169
Công tác Tư pháp - hộ tịch: cấp khai sinh 25 trường hợp; kết hôn 08 trường hợp; khai tử 06 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 15 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 2/2016

Ngày đăng 04/03/2016 | 04:37 | Lượt xem: 137
Công tác Tư pháp - hộ tịch: cấp khai sinh 17 trường hợp; kết hôn 02 trường hợp; khai tử 18 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 11 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 01/2016

Ngày đăng 26/01/2016 | 08:16 | Lượt xem: 467
Công tác Tư pháp - hộ tịch: cấp khai sinh 25 trường hợp; kết hôn 08 trường hợp; khai tử 06 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 12 năm 2015

Ngày đăng 22/12/2015 | 08:46 | Lượt xem: 747
Công tác Tư pháp - hộ tịch: cấp khai sinh 25 trường hợp; kết hôn 09 trường hợp; khai tử 06 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 23 trường hợp. (ảnh mang tính minh họa)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 11/2015

Ngày đăng 26/11/2015 | 12:36 | Lượt xem: 610
Công tác Tư pháp - hộ tịch: Đã cấp khai sinh 32 trường hợp; kết hôn 10 trường hợp; khai tử 13 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 10 năm 2015

Ngày đăng 21/10/2015 | 12:01 | Lượt xem: 635
Đã ban hành 27 văn bản: 06 quyết định, 12 báo cáo, 06 công văn, 01 kế hoạch, 02 thông báo; tiếp nhận và chuyển 55 văn bản. (Ảnh minh họa)

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1884
Total visited: 3026743