Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Hành chính

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 8 năm 2015

Ngày đăng 08/10/2015 | 08:47 | Lượt xem: 509
Đã ban hành 43 văn bản: 28 quyết định, 03 báo cáo, 06 công văn, 01 kế hoạch, 01 tờ trình, 04 thông báo; tiếp nhận và chuyển 60 văn bản.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 7 năm 2015

Ngày đăng 08/10/2015 | 08:42 | Lượt xem: 442
Đã ban hành 30 văn bản: 12 quyết định, 04 báo cáo, 03 công văn, 05 kế hoạch, 04 tờ trình, 02 thông báo; tiếp nhận và chuyển 70 văn bản.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 6 năm 2015

Ngày đăng 08/10/2015 | 08:32 | Lượt xem: 307
Thu phí bảo trì đường bộ tháng 6 được: 13.000.000 đồng, lũy kế được 343.000.000 đồng, đạt 75% KH.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 5 năm 2015

Ngày đăng 03/10/2015 | 04:32 | Lượt xem: 299
Đã ban hành 35 văn bản: 4 báo cáo; 8 công văn; 3kế hoạch, 2 thông báo, 12 quyết định, tiếp nhận và chuyển 55 văn bản.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 9 năm 2015

Ngày đăng 03/10/2015 | 10:27 | Lượt xem: 288
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 2...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 4 năm 2015

Ngày đăng 03/10/2015 | 10:22 | Lượt xem: 315
Đã ban hành 35 văn bản: 4 báo cáo; 8 công văn; 3kế hoạch, 2 thông báo, 12 quyết định, tiếp nhận và chuyển 55 văn bản.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 3 năm 2015

Ngày đăng 03/10/2015 | 09:50 | Lượt xem: 309
Đã ban hành 35 văn bản: 7 báo cáo; 5 công văn; 6 kế hoạch, tiếp nhận và chuyển 52 văn bản. Chứng thực bản sao từ bản chính 484 lượt, thị thực hành chính 159 lượt. Xác nhận và giới thiệu việc làm 61...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 2 năm 2015

Ngày đăng 03/10/2015 | 09:31 | Lượt xem: 301
Công tác tư pháp - hộ tịch: Đã cấp khai sinh 17 trường hợp; kết hôn 7 trường hợp; khai tử 4 trường hợp.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; cải cách hành chính - tư pháp - văn phòng tháng 1 năm 2015

Ngày đăng 03/10/2015 | 08:41 | Lượt xem: 297
Công tác tư pháp - hộ tịch: Đã cấp khai sinh 18 trường hợp; kết hôn 16 trường hợp; khai tử 10 trường hợp.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1547
Total visited: 2770448