Trang chủ

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Máy Chai

Ngày đăng 29/09/2015 | 12:02 | Lượt xem: 559
Ông Phạm Thế Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; Người phát ngôn Ủy ban nhân dân phường Máy Chai

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Ngày đăng 28/09/2015 | 12:16 | Lượt xem: 555
             Ông     Nguyễn Mạnh Sáng     - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường        Phụ trách lĩnh vực: Kinh tế...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Ngày đăng 27/09/2015 | 12:31 | Lượt xem: 491
               Bà     Phạm Thu Hà     - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường        Phụ trách lĩnh vực:...