Trang chủ

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 35 Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường

Ngày đăng 28/08/2017 | 01:40 | Lượt xem: 76
Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017

Lịch công tác tuần 34: Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường

Ngày đăng 21/08/2017 | 04:12 | Lượt xem: 64
Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017

Lịch công tác tuần 33: Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường

Ngày đăng 14/08/2017 | 04:57 | Lượt xem: 58
Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017

Lịch công tác tuần 32: Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường

Ngày đăng 07/08/2017 | 04:55 | Lượt xem: 58
Từ ngày 07/8/2017 đến ngày 13/8/2017

Lịch công tác tuần 31: Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường

Ngày đăng 31/07/2017 | 04:54 | Lượt xem: 55
Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 06/8/2017

Lịch công tác tuần 30: Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường

Ngày đăng 24/07/2017 | 04:59 | Lượt xem: 61
Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 30/7/2017

Lịch công tác tuần 29: Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường

Ngày đăng 17/07/2017 | 04:52 | Lượt xem: 63
Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/7/2017

Lịch công tác tuần 28: Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường

Ngày đăng 10/07/2017 | 04:51 | Lượt xem: 72
Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 16/7/2017

Lịch công tác tuần 27: Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường

Ngày đăng 03/07/2017 | 04:50 | Lượt xem: 61
Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 09/7/2017

Lịch công tác tuần 26: Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường

Ngày đăng 26/06/2017 | 05:06 | Lượt xem: 49
Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 02/7/2017

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 570
Total visited: 1438202