Trang chủ

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 37 (từ 09/09/2019 đến 15/09/2019)

Ngày đăng 11/09/2019 | 09:35 | Lượt xem: 1
Thời gian Nội dung công việc Thành phần Địa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị Thứ hai (09/09/2019) Sáng Cả...

Lich công tác tuần (từ 02/9/2019 đến 08/9/2019)

Ngày đăng 04/09/2019 | 01:52 | Lượt xem: 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ ngày 26/08/2019 đến ngày 01/09/2019)

Ngày đăng 26/08/2019 | 04:26 | Lượt xem: 5
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ ngày  26/08/2019 đến ngày 01/09/2019)       ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019)

Ngày đăng 21/08/2019 | 10:08 | Lượt xem: 5
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ ngày  19/08/2019 đến ngày 25/08/2019)       ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019)

Ngày đăng 13/08/2019 | 10:23 | Lượt xem: 6
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Từ ngày  12/08/2019 đến ngày 18/08/2019)       ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 (Từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019)

Ngày đăng 05/08/2019 | 02:07 | Lượt xem: 10
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32             (Từ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (Từ ngày 29/07/2019 đến ngày 04/08/2019)

Ngày đăng 30/07/2019 | 04:03 | Lượt xem: 12
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31   (Từ ngày  29/07/2019 đến ngày 04/08/2019)   ...

Lịch Công tác tuần (từ ngày 22/7/2019 - 28/7/2019)

Ngày đăng 25/07/2019 | 11:06 | Lượt xem: 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019)

Ngày đăng 15/07/2019 | 02:29 | Lượt xem: 13
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29     (Từ ngày  15/07/2019 đến ngày 21/07/2019) ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (Từ ngày 08/07/2019 đến ngày 14/07/2019)

Ngày đăng 09/07/2019 | 08:09 | Lượt xem: 15
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (Từ ngày  08/07/2019 đến ngày 14/07/2019)       ...

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 2197
Total visited: 2093407