Trang chủ

Liên hệ công tác

Thông tin để các tổ chức, cá nhân liên hệ công tác
Ngày đăng 22/10/2015 | 06:00 | Lượt xem: 334

TRỤ SỞ

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG

 

Địa chỉ:            Số 17/320 Lê Lai, P.Máy Chai, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

Số máy trực Văn phòng Đảng ủy:    0313. 837 428

Số máy trực Văn phòng UBND:    0313. 827. 049

Email:          maychai.ngoquyen@gmail.com

Người phát ngôn Ủy ban nhân dân phường Máy Chai:

    Ông Phạm Thế Hùng, Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

    Email: phamthehungmaychai320@gmail.com

    Số điện thoại: 0987.143.558

 

TRỤ SỞ CÔNG AN PHƯỜNG

Địa chỉ:            Số 36 đường Ngô Quyền, Q.Ngô Quyền

Số máy trực:    0313. 836 528