Trang chủ

ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Máy Chai lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ngày đăng 03/04/2017 | 02:24 | Lượt xem: 540

Đại hội đã tiến hành bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn phường khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, bầu 03 đồng chí chính thức, 01 đồng chí dự khuyết dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Căn cứ Điều lệ Đoàn, thực hiện hướng dẫn của Đoàn cấp trên, sáng ngày 02/4/2017, tại hội trường đã diễn ra Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Máy Chai lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Bốn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Phạm Thanh Phúc, Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn; các đồng chí là Ủy viên BTV Đảng ủy phường, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các đồng chí Bí thư Chi bộ, và 80 đoàn viên ưu tú. Đại hội đã diễn ra theo đúng Điều lệ Đoàn, tại Đại hội đã nghe các báo cáo: Tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022, các báo cáo tham luận; phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường, ... Đại hội đã tiến hành bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn phường khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, bầu 03 đồng chí chính thức, 01 đồng chí dự khuyết dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ

Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Bốn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Bốn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

Khen thưởng tại Đại hội

Khen thưởng tại Đại hội

Ban Chấp hành Đoàn phường khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mặt tại Đại hội

Ban Chấp hành Đoàn phường khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 chụp lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo Quận đoàn, Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường