Trang chủ

Nghị quyết Đảng ủy

Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ

Ngày đăng 29/04/2017 | 03:00 | Lượt xem: 187
Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 25/4/2017 về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ

Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017

Ngày đăng 29/04/2017 | 02:58 | Lượt xem: 200
Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 25/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa X về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017

Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an phường Máy Chai năm 2017

Ngày đăng 20/01/2017 | 02:55 | Lượt xem: 164
Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 17/01/2017 về lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an phường Máy Chai năm 2017

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa X về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2017

Ngày đăng 20/01/2017 | 02:51 | Lượt xem: 137
Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 10/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa X về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2017

về lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an phường Máy Chai năm 2016

Ngày đăng 10/02/2016 | 09:37 | Lượt xem: 159
Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị định của...

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2016

Ngày đăng 01/02/2016 | 09:34 | Lượt xem: 145
Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2017. An ninh trật tự ổn định, không có trọng án, cháy nổ xẩy ra

Nghị quyết số 5: Về lãnh đạo thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký sử dụng đất năm 2015

Ngày đăng 26/10/2015 | 03:22 | Lượt xem: 342
Tiến hành đo vẽ, lập trích đo cho 100% hộ dân có sử dụng đất làm nnhà ở; phấn đấu đạt 85% số hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Nghị quyết số 4: Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách năm 2015

Ngày đăng 26/10/2015 | 03:21 | Lượt xem: 357
 NGHỊ QUYẾT    Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách năm 2015     I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 6...

Nghị quyết số 3: Ban chấp hành Đảng bộ phường Máy Chai khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 26/10/2015 | 03:19 | Lượt xem: 343
NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG MÁY CHAI KHÓA X (NHIỆM KỲ 2015 - 2020) _________   Thi hành Điều lệ Đảng Khóa XI, Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ...

Nghị quyết số 2: Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an phường Máy Chai năm 2015

Ngày đăng 26/10/2015 | 03:17 | Lượt xem: 333
Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1696
Total visited: 1819516