Trang chủ

Nghị quyết HĐND phường

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 02/7/2019 về việc tán thành chủ trương sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Máy Chai

Ngày đăng 11/07/2019 | 03:31 | Lượt xem: 100
Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ 9, HĐND phường Máy Chai khóa VIII thông qua ngày 02/7/2019

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10/6/2019 của HĐND phường về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 27/06/2019 | 04:53 | Lượt xem: 128
Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ 8, HĐND phường Máy Chai khóa VIII thông qua ngày 10/6/2019./.

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10/6/2019 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày đăng 27/06/2019 | 04:50 | Lượt xem: 120
Nghị quyết đã được Kỳ họp thứ 8, HĐND phường Máy Chai khóa VIII thông qua ngày 10/6/2019./.

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 10/6/2019 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2019

Ngày đăng 27/06/2019 | 04:47 | Lượt xem: 127
Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ 8, HĐND phường Máy Chai khóa VIII, thông qua ngày 10/6/2019.

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 26/12/2018 | 02:33 | Lượt xem: 140
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 26/12/2018 | 02:31 | Lượt xem: 199
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Về Dự toán và phân bổ ngân sách phường, kế hoạch thu các loại quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động năm 2019 trên địa bàn phường

Ngày đăng 26/12/2018 | 02:30 | Lượt xem: 185
Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về Dự toán và phân bổ ngân sách phường, kế hoạch thu các loại quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động năm 2019 trên địa bàn phường

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019

Ngày đăng 26/12/2018 | 02:26 | Lượt xem: 209
Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019

Về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 06/08/2018 | 08:15 | Lượt xem: 244
Nghị quyết 03: Về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2018

Ngày đăng 06/08/2018 | 08:12 | Lượt xem: 199
Nghị quyết 01: Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2018

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1659
Total visited: 2344171