Trang chủ

Quyết định của phường

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh năm 2017

Ngày đăng 28/08/2017 | 09:57 | Lượt xem: 125
Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của phường Máy Chai năm 2017

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy phường Máy Chai

Ngày đăng 28/08/2017 | 09:56 | Lượt xem: 128
Kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy phường Máy Chai

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Máy Chai

Ngày đăng 28/08/2017 | 09:54 | Lượt xem: 133
Kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Máy Chai (gọi tắt là Ban chỉ đạo 799)

Thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao phường Máy Chai lần thứ III - 2017

Ngày đăng 28/08/2017 | 09:53 | Lượt xem: 120
Thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao phường Máy Chai lần thứ III

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân phường Máy Chai

Ngày đăng 28/08/2017 | 09:51 | Lượt xem: 108
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân phường Máy Chai.

Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của phường Máy Chai

Ngày đăng 28/08/2017 | 09:49 | Lượt xem: 103
Ban hành kèm Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của phường Máy Chai

Về việc Ban hành Quy định thực hiện Dân chủ ở phường Máy Chai

Ngày đăng 28/08/2017 | 09:48 | Lượt xem: 124
Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định thực hiện dân chủ ở phường Máy Chai”

Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2016

Ngày đăng 28/08/2017 | 09:46 | Lượt xem: 102
Khen thưởng cho 11 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2016

Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác năm 2016

Ngày đăng 28/08/2017 | 09:45 | Lượt xem: 102
Khen thưởng và tặng Giấy khen cho 03 “Tập thể hoàn thành xuất sắc tiêu biểu nhiệm vụ”; 28 “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2016

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1841
Total visited: 3165750