Trang chủ

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề HĐND quận

Kế hoạch phối hợp số 30/KH-UBND-MTTQ ngày 03/4/2018 giữa UBND và UB MTTQ phường về thực hiện mô hình vận động nhân dân đóng góp kinh phí cải tạo ngõ, ngách, lắp điện chiếu sáng trên địa bàn phường
Ngày đăng 03/04/2018 | 08:57 | Lượt xem: 227

Tổ chức vận động nhân dân đóng góp phần kinh phí còn lại để thi công xây dựng công trình. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của công trình. Công khai kinh phí thi công xây dựng công trình

KẾ HOẠCH

Thực hiện mô hình vận động nhân dân đóng góp kinh phí cải tạo ngõ, ngách, lắp điện chiếu sáng trên địa bàn phường Máy Chai

Thực hiện Công văn số 79/UBND-XD2 ngày 04/01/2018 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc cơ chế hỗ trợ vật tư để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường, ngõ đã xuống cấp.

Ủy ban nhân dân phường Máy Chai và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Máy Chai ban hành Kế hoạch phối hợp về việc thực hiện mô hình vận động nhân dân đóng góp kinh phí cải tạo ngõ, ngách, lắp điện chiếu sáng trên địa bàn phường cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Cải tạo, nâng cấp đường, ngõ, vỉa hè xuống cấp, hệ thống thoát nước và hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn phường, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

- Khảo sát, thống kê các ngõ, ngách, hệ thống thoát nước và hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn phường cần cải tạo, sửa chữa, tổng hợp báo cáo UBND quận.

II. NỘI DUNG:

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nắm được chủ trương của thành phố trong việc cải tạo, nâng cấp các đường, ngõ, hè, hệ thống điện chiếu sáng theo cơ chế thành phố hỗ trợ vật tư (gạch lát hè, xi măng, bóng điện, tiền điện hàng tháng).

- Phổ biến đến người dân cách thức tổ chức thực hiện việc cải tạo, nâng cấp các đường, ngõ, hè, hệ thống điện chiếu sáng.

- Tổ chức vận động nhân dân đóng góp phần kinh phí còn lại để thi công xây dựng công trình. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của công trình. Công khai kinh phí thi công xây dựng công trình.

- Hướng dẫn các tổ dân phố thành lập Ban Giám sát cộng đồng giám sát quá trình thi công xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Tổng hợp khối lượng, thời gian tiếp nhận vật tư thành phố hỗ trợ, báo cáo UBND quận.

- Danh mục cải tạo đường, ngõ, hệ thống chiếu sáng bao gồm:

+ 15 ngõ, ngách cần cải tạo, sửa chữa, nâng cấp.

+ 90 ngõ, ngách cần lắp điện chiếu sáng với tổng 144 bóng.

(có phụ lục kèm theo).

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Ủy ban nhân dân phường:

- Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh phường về kế hoạch phối hợp.

- Đề nghị các ông, bà Tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với ban công tác mặt trận cùng các ban, ngành, đoàn thể Tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ dân để nắm được chủ trương của thành phố trong việc hỗ trợ vật tư để cải tạo, nâng cấp các đường, ngõ, hệ thống điện chiếu sáng; tổ chức họp nhân dân lấy ý kiến và đề xuất các ngõ, ngách cần cải tạo, nâng cấp.

2. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường:

- Phối hợp với UBND phường trong công tác tuyên truyền về chủ trương của thành phố đến các hộ dân.

- Chỉ đạo Ban công tác mặt trận phối hợp với ông, bà Tổ trưởng tổ dân phố cùng các ban, ngành, đoàn thể Tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia đóng góp kinh phí để chỉnh trang lại ngõ, ngách góp phần cải thiện vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp về việc thực hiện mô hình vận động nhân dân đóng góp kinh phí cải tạo ngõ, ngách, lắp điện chiếu sáng trên địa bàn phường, yêu cầu các bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC NGÕ ĐỀ XUẤT CẢI TẠO, NÂNG CẤP

TT

Tên ngõ

Đường ngõ

Cống

Chiều dài (m)

Chiều rộng (m)

Chiều dài (m)

Chiều rộng (m)

1

Ngõ 36/126 Ngô Quyền

20

2

20

200

2

Ngõ 21/286 Lê Lai

80

1,5

30

300

3

25/27/42/152 Lê Lai

25

1,2

25

120

4

Ngõ 44/152 Lê Lai

50

1,5

50

120

5

 Ngõ 70/152 Lê Lai

50

2

50

120

6

 Ngõ 77/152 Lê Lai

50

2

50

120

7

Ngõ 82/152 Lê Lai

50

2

50

120

8

Đầu ngõ 92 Lê Thánh Tông

15

5

15

300

9

Ngõ 92 khu xưởng lưới

150

2,5

150

300

10

Ngõ phụ 1/92 Lê Thánh Tông

200

2,9

200

250

11

Ngõ 14/160 Ngô Quyền

50

2,5

50

300

12

Đầu ngõ 160 Ngô Quyền

40

3,0

40

300

13

Ngõ 148 Ngô Quyền

30

1,2

30

200

14

Ngách 6/121 Đường Vạn Mỹ

40

2,5

Không có đường ống thoát nước

15

Ngách 32/112A Ngô Quyền

32

4

Không có đường ống thoát nước

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1761
Total visited: 3024670