Trang chủ

Thường trực HĐND

Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Máy Chai khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 07/07/2016 | 03:25 | Lượt xem: 277
Ông Trần Văn Bốn - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; Địa chỉ: Số 17/320 Lê Lai, P.Máy Chai, Q.Ngô Quyền

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Máy Chai khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 07/07/2016 | 03:21 | Lượt xem: 337
    Ông        Nguyễn Duy Thịnh      - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường      Địa chỉ: Số 17/320 Lê Lai, P.Máy Chai,...