Trang chủ

Thường trực HĐND

(PMC)_Đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII

Ngày đăng 22/11/2019 | 04:10 | Lượt xem: 42
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 22/10/2019 của HĐND phường về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII

Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Máy Chai khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 07/07/2016 | 03:25 | Lượt xem: 220
Ông Trần Văn Bốn - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; Địa chỉ: Số 17/320 Lê Lai, P.Máy Chai, Q.Ngô Quyền

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Máy Chai khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 07/07/2016 | 03:21 | Lượt xem: 169
    Ông        Nguyễn Duy Thịnh      - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường      Địa chỉ: Số 17/320 Lê Lai, P.Máy Chai,...