Trang chủ

TIẾP CẬN THÔNG TIN

Cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin của UBND phường Máy Chai
Ngày đăng 12/06/2018 | 02:14 | Lượt xem: 93

Cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin của UBND phường Máy Chai

1. Họ và tên: Phạm Thế Hùng

Chức vụ: Chủ tịch UBND phường Máy Chai

Điện thoại: 0987 143 558

Email: phamthehungmaychai320@gmail.com

 

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Trang

Chức vụ: Công chức Tư pháp Hộ tịch

Điện thoại: 0942 638 786

Email:

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1801
Total visited: 3024677