Trang chủ

Cải cách hành chính công

Hải Phòng đề xuất thí điểm việc triển khai tích hợp hệ thống Phần mềm một cửa điện tử
Ngày đăng 23/08/2017 | 03:55 | Lượt xem: 77

UBND thành phố vừa có Văn bản đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông đồng ý cho Hải Phòng triển khai thí điểm kết nối mạng thông tin liên lạc cung cấp nhu cầu chuyển nhận hồ sơ của công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. (ảnh minh họa)

Theo đó, UBND thành phố đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chọn thành phố Hải Phòng thí điểm triển khai tích hợp các hệ thống Dịch vụ công, Phần mềm một cửa điện tử trên địa bàn thành phố; nền tảng tích hợp - chia sẻ thành phố Hải Phòng (Local Government Service Platform - LGSP) tích hợp với Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (National Government Service Platform- NGSP); tích hợp theo nguyên tắc tuân thủ khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, cung cấp nhu cầu chuyển nhận hồ sơ của công dân, doanh nghiệp thông qua đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích (Bưu điện thành phố) để phối hợp trong việc nhận, trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính...

Phạm Hảo (nguồn: haiphong.gov.vn)

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1732
Total visited: 3026359