Trang chủ

Cải cách hành chính công

Gần 900 thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày đăng 24/08/2017 | 07:32 | Lượt xem: 189

UBND thành phố vừa có Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, gần 900 thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành, các quận, huyện, xã phường trên địa bàn thành phố được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong đó, Sở Tư pháp là đơn vị có nhiều thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích nhất với hơn 100 thủ tục; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gần 90 thủ tục; Sở Giao thông - vận tải gần 80 thủ tục; Sở Kế hoạch và Đầu tư gần 60 thủ tục. Các Sở Y tế, Tài chính, Ngoại Vụ, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra thành phố có dưới 10 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức niêm yết danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị. 

Phạm Hảo (haiphong.gov.vn)

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1620
Total visited: 2770140