Trang chủ

Cải cách hành chính công

Quận Ngô Quyền: Xây dựng môi trường văn hóa theo hướng hiện đại, tiên tiến
Ngày đăng 07/05/2013 | 01:48 | Lượt xem: 228

Cùng với các địa phương khác trên địa bàn Hải Phòng, quận Ngô Quyền tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 8) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Qua 15 năm thực hiện, ngoài nội dung cơ bản về xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, quận chú trọng xây dựng môi trường văn hóa theo hướng hiện đại, tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của nhân dân và thành phố.

Xây dựng quận văn minh, hiện đại từ bộ máy chính quyền

Đó là mục tiêu được xác định trong các chương trình hành động của Quận ủy, UBND quận Ngô Quyền. Theo đó, trong 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 8) trên địa bàn quận, Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần xây dựng thành công đô thị quận theo hướng văn minh, hiện đại.

Đến nay, UBND các cấp của quận Ngô Quyền xây dựng thành công, triển khai hiệu quả mô hình "cơ chế một cửa", "một cửa liên thông hiện đại" gắn với việc thực hiện chủ đề "Năm dân vận chính quyền", xây dựng mô hình chính quyền điện tử, tạo môi trường văn hóa công sở mang lại những lợi ích thiết thực tới nhân dân. Theo đó, việc xin dấu xác nhận, chứng thực giấy tờ, xin cấp giấy phép… đều được thực hiện tại bộ phận một cửa nhanh, gọn và tiện lợi. Người dân của quận Ngô Quyền có thể chứng thực giấy tờ ở bất kỳ trụ sở UBND phường nào và ở bất cứ đâu đều được tiếp đón niềm nở, ân cần, chu đáo với sự hướng dẫn nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, nhân viên hành chính gần dân. Bộ phận một cửa tại trụ sở UBND quận cũng là điểm đến của nhiều người dân và tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp phép và chứng thực giấy tờ, được tín nhiệm cao.

Người dân giao dịch tại bộ phận một cửa của UBND quận Ngô Quyền
Người dân giao dịch tại bộ phận một cửa của UBND quận Ngô Quyền

 

Duy trì, phát triển hệ thống thông tin đại chúng

Có lẽ, trong sự phát triển của thông tin đại chúng hiện đại ngày nay, quận Ngô Quyền là một trong số ít địa phương vẫn duy trì hoạt động có hiệu của của hệ thống loa truyền thanh tại 13 phường trên địa bàn. Việc duy trì này góp phần bảo đảm công tác tuyên truyền phục vụ kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành. Qua đó tuyên truyền sâu rộng mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Cũng từ đó nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Theo lãnh đạo UBND quận Ngô Quyền cho biết, chỉ tính riêng trong năm 2012, mỗi phường trên địa bàn đầu tư từ 10 đến 15 triệu đồng bảo trì, duy tu, bảo dưỡng thiết bị phát thanh. Đồng thời tổ chức phát thanh thường xuyên 2 buổi mỗi ngày với thời lượng trung bình từ 40 đến 60 phút/buổi, giúp đưa những thông tin thời sự cần thiết tới nhân dân kịp thời, hiệu quả.

Không chỉ dừng lại ở việc duy trì và khai thác hệ thống loa truyền thanh, quận Ngô Quyền còn chú trọng phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác tuyên truyền. Những năm gần đây, cổng thông tin điện tử của quận được vận hành hiệu quả. Trang điều hành tác nghiệp tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng công tác điều hành, bước đầu xây dựng chính quyền điện tử của quận. Bên cạnh đó, cổng thông tin còn tuyên truyền, quảng bá mọi mặt hoạt động của địa phương. Hiện, quận có 35 trang website của các phòng, ban, đơn vị, UBND phường và trường học thường xuyên được cập nhật thông tin. Hệ thống tra cứu văn bản pháp luật mới, thông báo, hoạt động của từng đơn vị cũng được cập nhật qua hệ thống website này giúp rút ngắn thời gian, khoảng cách và tăng tính hiệu quả của hoạt động xây dựng môi trường văn hóa trong các lĩnh vực làm việc của quận Ngô Quyền.

Tuy nhiên, vẫn có những băn khoăn khi một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan trên địa bàn vẫn chưa thuyết phục và chưa đi vào cuộc sống, những quy định tiết kiệm trong việc cưới, việc tang chưa được thực hiện quyết liệt, đồng bộ… Song, nhìn lại những kết quả đạt được của quận Ngô Quyền trong 15 năm qua, đặc biệt là việc xây dựng môi trường văn hóa theo hướng hiện đại, tiên tiến, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả cần tiếp tục được duy trì, nhân rộng.

            Thùy Linh

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1749
Total visited: 3026370