Trang chủ

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Showing 21 - 32 of 32 results.
Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
96/2017-QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng 16/01/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
3425/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật 30/12/2016 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
Số: 02 /2016/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017 22/12/2016 Chủ tịch HĐND Trần Văn Bốn
Số 14/2016/NQ-HĐND Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2016 30/08/2016 Chủ tịch HĐND Nguyễn Xuân Phi
Số: 01 /2016/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phường 5 năm (2016 - 2020) 22/08/2016 Chủ tịch HĐND Trần Văn Bốn
Số: 01 /2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường Máy Chai 22/07/2016 Chủ tịch UBND Phạm Thế Hùng
Luật số: 92/2015/QH13 Bộ luật Tố tụng Dân sự 25/11/2015 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Luật số: 91/2015/QH13 Bộ luật Dân sự 24/11/2015 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Luật số: 87/2015/QH13 Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 20/11/2015 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Luật số: 80/2015/QH13 Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật 22/06/2015 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Luật số: 77/2015/QH13 Tổ chức chính quyền địa phương 19/06/2015 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Hiến pháp 2013 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 28/11/2013 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Showing 21 - 32 of 32 results.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1516
Total visited: 2757681