Trang chủ

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Legislation code 1180/2017/QĐ-UBND
Issuing date 18/05/2017
Published time 28/05/2017
Signer Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
Subject Quyết định Ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Agencies issued Thành phố Hải Phòng
Legislation type Quyết định
Start date reviews 18/05/2017
End date reviews 28/05/2017
File attach
20170613144501.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1570
Total visited: 2757532