Trang chủ

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Legislation code 16/2018/QĐ-UBND
Issuing date 08/06/2018
Published time 20/06/2018
Signer Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
Subject Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
Agencies issued Thành phố Hải Phòng
Legislation type Quyết định
Start date reviews 08/06/2018
End date reviews 20/06/2018
File attach
20180806084945.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1594
Total visited: 2757833