Trang chủ

GIAO ƯỚC THI ĐUA

(PMC)_Nội dung ký giao ước thi đua năm 2020

Ngày đăng 25/03/2020 | 09:08 | Lượt xem: 87
Thi đua làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của địa phương

Nội dung ký giao ước thi đua năm 2018

Ngày đăng 23/02/2018 | 10:38 | Lượt xem: 161
Thi đua làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của địa phương

Nội dung ký giao ước thi đua năm 2017

Ngày đăng 16/02/2017 | 03:35 | Lượt xem: 246
Thi đua làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của địa phương

Nội dung ký Giao ước thi đua năm 2015

Ngày đăng 08/01/2015 | 08:14 | Lượt xem: 408
Thực hiện và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2008 vào quản lý hành chính công.

Nội dung ký Giao ước thi đua năm 2014

Ngày đăng 08/01/2014 | 08:11 | Lượt xem: 393
Đặc biệt là Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/09/2008 về việc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2995
Tổng số truy cập: 3487128