Trang chủ

GIAO ƯỚC THI ĐUA

Nội dung ký giao ước thi đua năm 2018

Ngày đăng 23/02/2018 | 10:38 | Lượt xem: 92
Thi đua làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của địa phương

Nội dung ký giao ước thi đua năm 2017

Ngày đăng 16/02/2017 | 03:35 | Lượt xem: 166
Thi đua làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của địa phương

Nội dung ký Giao ước thi đua năm 2015

Ngày đăng 08/01/2015 | 08:14 | Lượt xem: 338
Thực hiện và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2008 vào quản lý hành chính công.

Nội dung ký Giao ước thi đua năm 2014

Ngày đăng 08/01/2014 | 08:11 | Lượt xem: 323
Đặc biệt là Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/09/2008 về việc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1615
Tổng số truy cập: 2280270