Trang chủ

HÀNH CHÍNH CÔNG

NÔI QUY Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính

Ngày đăng 15/05/2020 | 09:55 | Lượt xem: 32
NỘI QUY BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

NÔI QUY Tiếp công dân

Ngày đăng 15/05/2020 | 09:42 | Lượt xem: 31
NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN (Ban hành kèm theo Quyết định số: 228/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của UBND phường Máy Chai)

PHỤC LỤC Danh mục Quy trình hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng 15/05/2020 | 09:24 | Lượt xem: 35
PHỤ LỤC Danh mục quy trình hệ thống QLCL Theo TCVN ISO 9001:2015

QUYẾT ĐỊNH Ban hành hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng 15/05/2020 | 09:12 | Lượt xem: 28
Ban hành hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng 15/05/2020 | 08:59 | Lượt xem: 28
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính và quy định hành chính- 2020

Ngày đăng 25/03/2020 | 08:53 | Lượt xem: 81
Cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát Thủ tục hành chính, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” phường Máy Chai

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày đăng 25/06/2019 | 09:29 | Lượt xem: 135
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân phường Máy Chai phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quy định tại Quyết định số: 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng...

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành các tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của phường Máy Chai

Ngày đăng 25/06/2019 | 09:27 | Lượt xem: 124
Ban hành các tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của phường Máy Chai

Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính và quy định hành chính_2019

Ngày đăng 18/01/2019 | 11:55 | Lượt xem: 216
Cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát Thủ tục hành chính, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” phường Máy Chai

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1800
Tổng số truy cập: 3165640