Trang chủ

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(PMC)_Các Tổ dân phố trên địa bàn phường tổ chức Lễ kỷ 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổng kết phong trào Tổ dân phố văn hóa và đón nhận Danh hiệu Tổ dân phố văn hóa
Ngày đăng 13/11/2017 | 08:14 | Lượt xem: 536

Trong dịp chào mừng Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), các Tổ dân phố trên địa bàn phường long trọng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổng kết phong trào Tổ dân phố văn hóa” nhằm đề cao vai trò dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh và biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xây dựng đời sống văn hóa mới và phát động phong trào thi đua năm 2018.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cánh mạng, Đảng ta luôn xác định Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta, có vị trí quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc bền vững. Với ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết dân tộc, ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc. Trong thời gian qua Đảng bộ và cán bộ, nhân dân các Tổ dân phố đã phát huy truyền thống tốt đẹp của chính sách đại đoàn kết; an ninh, trật tự được đảm bảo, các hoạt động văn hóa xã hội được quan tâm; các ban ngành đoàn thể và hội tích cực vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, chấp hành Quy ước Tổ dân phố văn hóa.

Các tiết mục văn nghệ quần chúng chào mừng

Các tiết mục văn nghệ quần chúng chào mừng

Các tiết mục văn nghệ quần chúng chào mừng

Các tiết mục văn nghệ quần chúng chào mừng

Các tiết mục văn nghệ quần chúng chào mừng

Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng đời sống văn hóa mới tại các Tổ dân phố

Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng đời sống văn hóa mới tại các Tổ dân phố

Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng đời sống văn hóa mới tại các Tổ dân phố

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1966
Tổng số truy cập: 3165874