Trang chủ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG

(PMC)_ Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 13/07/2020 | 07:40 | Lượt xem: 120
Ngày 27/5/2020, HĐND phường Máy Chai khóa VIII tiến hành Kỳ họp thứ 11; với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự kỳ họp và các cơ quan phục vụ, kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra...

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 13/07/2020 | 07:36 | Lượt xem: 102
Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 27/5/2020

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

Ngày đăng 13/07/2020 | 07:34 | Lượt xem: 97
Nghị quyết đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 27/5/2020

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng 13/07/2020 | 07:31 | Lượt xem: 107
Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 27 tháng 5 năm 2020

(PMC)_Kỳ họp thứ 11 HĐND phường Máy Chai khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp

Ngày đăng 27/05/2020 | 02:07 | Lượt xem: 234
Kỳ họp thứ 11 HĐND phường Máy Chai khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã diễn ra vào ngày 27/5/2020 và hoàn thành các nội dung chương trình kế hoạch đặt ra theo đúng luật định.

Thông báo về việc quyết định triệu tập và dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 11 HĐND phường Máy Chai khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 06/05/2020 | 09:29 | Lượt xem: 266
Thời gian: 1/2 ngày, Thứ Tư, ngày 27/5/2020; Địa điểm: Hội trường Trụ sở phường Máy Chai (Tầng 3 - số 17 đường Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri Kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa VIII

Ngày đăng 06/05/2020 | 09:27 | Lượt xem: 272
Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 14/4/2020 của HĐND phường về tiếp xúc cử tri Kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa VIII

Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 06/05/2020 | 09:25 | Lượt xem: 292
Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 14/4/2020 của HĐND phường về chuẩn bị Kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(PMC)_Đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa VIII

Ngày đăng 05/05/2020 | 03:45 | Lượt xem: 297
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 14/4/2020 của HĐND phường về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa VIII

(PMC)_Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 24/12/2019 về Kết quả Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 24/12/2019 | 02:10 | Lượt xem: 570
Thường trực HĐND thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến các các ngành, đoàn thể và toàn thể cử tri, nhân dân phường

  Thống kê truy cập

Đang online: 2978
Tổng số truy cập: 3487470