Trang chủ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG

(PMC)_Kỳ họp thứ 7 HĐND phường Máy Chai khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp

Ngày đăng 26/12/2018 | 02:24 | Lượt xem: 218
Kỳ họp thứ 7 HĐND phường Máy Chai khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã diễn ra trong 01 ngày (Thứ ba, ngày 18/12/2018) và hoàn thành các nội dung chương trình kế hoạch đặt ra theo đúng luật định.

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 26/12/2018 | 09:19 | Lượt xem: 247
Thông báo số 04/TB-HĐND ngày 25/12/2018

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII

Ngày đăng 24/10/2018 | 09:13 | Lượt xem: 145
Kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 24/10/2018 về Tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII

Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 24/10/2018 | 09:06 | Lượt xem: 143
Sau khi thống nhất với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, Thường trực HĐND phường xây dựng kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

(PMC)_Kỳ họp thứ 6 HĐND phường Máy Chai khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp

Ngày đăng 20/06/2018 | 02:34 | Lượt xem: 190
Kỳ họp thứ 6 HĐND phường Máy Chai khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã diễn ra trong 01 ngày (Thứ ba, ngày 19/6/2018) và hoàn thành các nội dung chương trình kế hoạch đặt ra theo đúng luật định.

(PMC)_Đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa VIII

Ngày đăng 11/06/2018 | 07:51 | Lượt xem: 180
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 10/5/2018 của HĐND phường về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa VIII

(PMC)_Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 10/5/2018 về tiếp xúc cử tri Kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa VIII

Ngày đăng 23/05/2018 | 09:34 | Lượt xem: 284
kế hoạch tiếp xúc cử tri Kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đề nghị các đại biểu HĐND phường và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

(PMC)_Kế hoạch số: 02/KH-HĐND ngày 10/5/2018 về chuẩn bị Kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 23/05/2018 | 09:31 | Lượt xem: 220
Thời gian: Dự kiến 01 ngày, ngày 19 tháng 6 năm 2018 (Thứ ba). Địa điểm: Hội trường Trụ sở phường Máy Chai (Tầng 2 - số 17/320 Lê Lai)

  Thống kê truy cập

Đang online: 1587
Tổng số truy cập: 1572134