Trang chủ

Kế hoạch của phường

(PMC)_ Kế hoạch Tổ chức Chiến dịch truyền thông tư vấn chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình năm 2020.

Ngày đăng 08/07/2020 | 10:03 | Lượt xem: 51
Kế hoạch Tổ chức Chiến dịch truyền thông tư vấn chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình năm 2020.

Kế hoạch tiếp xúc cử tri Kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa VIII

Ngày đăng 06/05/2020 | 09:27 | Lượt xem: 272
Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 14/4/2020 của HĐND phường về tiếp xúc cử tri Kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa VIII

Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 06/05/2020 | 09:25 | Lượt xem: 292
Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 14/4/2020 của HĐND phường về chuẩn bị Kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(PMC)_ Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước phường Máy Chai năm 2020

Ngày đăng 14/01/2020 | 07:42 | Lượt xem: 2
Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 14/01/2020 Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước phường Máy Chai năm 2020.

Kế hoạch Chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 09/12/2019 | 04:34 | Lượt xem: 363
Kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 22/10/2019 về Chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII

Ngày đăng 28/11/2019 | 02:38 | Lượt xem: 291
Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 22/10/2019 của HĐND phường về tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII

Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 18/11/2019 của UBND phường về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn phường trong năm 2019 - 2020

Ngày đăng 18/11/2019 | 03:23 | Lượt xem: 229
Thực hiện Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 12/11/2019 của UBND Quận Ngô Quyền về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn...

Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 18/11/2019 của UBND phường về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

Ngày đăng 18/11/2019 | 03:21 | Lượt xem: 211
Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng(PCTN); Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 25/6/2019 về chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường) HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 28/06/2019 | 07:49 | Lượt xem: 489
Kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa VIII là kỳ họp bất thường năm 2019 nhằm cho ý kiến về việc tán thành chủ trương sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường năm 2019

Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025

Ngày đăng 27/04/2019 | 07:51 | Lượt xem: 208
Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của phường đạt từ 20% trở lên; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua phần mềm Một cửa...

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2964
Tổng số truy cập: 3487147