Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Hành chính

(PMC)_ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, bổ khuyết nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Ngày đăng 01/09/2021 | 08:16 | Lượt xem: 62
Báo cáo số 108/BC-UBND ngày 01/9/2021 về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, bổ khuyết nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

(PMC)_ Báo cáo thực hiện công tác Cải cách hành chính Nhà nước Quý III năm 2021

Ngày đăng 24/08/2021 | 04:27 | Lượt xem: 70
Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 24/8/2021 của UBND phường Máy Chai thực hiện công tác Cải cách hành chính Nhà nước Quý III năm 2021

(PMC)_ Báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 8/2021. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021

Ngày đăng 19/08/2021 | 02:55 | Lượt xem: 106
Báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 8/2021. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021

(PMC)_ Báo cáo Kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn phường Máy Chai

Ngày đăng 06/08/2021 | 04:39 | Lượt xem: 47
Báo cáo Kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn phường Máy Chai

(PMC)_ Báo cáo kết quả 03 năm triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn phường Máy Chai

Ngày đăng 24/07/2021 | 11:14 | Lượt xem: 62
Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 24/7/2021 về tình hình Kết quả 03 năm triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn phường Máy Chai

(PMC)_Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày đăng 21/07/2021 | 09:38 | Lượt xem: 207
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

(PMC)_Báo cáo về việc Tổng kết đề án " tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021 theo Quyết định số 471/QĐ-TTg

Ngày đăng 21/06/2021 | 09:51 | Lượt xem: 58
Báo cáo số 82/BC-UBND ngày 21/6/2021 cuat UBND phường Máy Chai về việc Tổng kết đề án " tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021 theo Quyết định số 471/QĐ-TTg

(PMC)_ Báo cáo thực hiện công tác Cải cách hành chính Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021, Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2021

Ngày đăng 27/05/2021 | 09:20 | Lượt xem: 279
Báo cáo thực hiện công tác Cải cách hành chính Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021. Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2021.

(PMC)_ Báo cáo kết quả ước thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm . Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày đăng 26/05/2021 | 02:51 | Lượt xem: 407
Báo cáo kết quả ước thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm . Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

(PMC) Kết quả thực hiện Công tác Thanh tra - Tư pháp - Cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng 30/12/2020 | 03:57 | Lượt xem: 122
Kết quả thực hiện Công tác Thanh tra - Tư pháp - Cải cách hành chính năm 2020

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1180
Tổng số truy cập: 5652264