Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Hành chính

(PMC) Kết quả thực hiện Công tác Thanh tra - Tư pháp - Cải cách hành chính 9 tháng năm 2020

Ngày đăng 14/09/2020 | 04:02 | Lượt xem: 11
Kết quả thực hiện Công tác Thanh tra - Tư pháp - Cải cách hành chính

(PMC)_ Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế 9 tháng năm 2020

Ngày đăng 14/09/2020 | 03:53 | Lượt xem: 10
Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế 9 tháng năm 2020

(PMC)_ Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 30/06/2020 | 03:18 | Lượt xem: 30
Chỉ đạo thực hiện Đề án mô hình “Chính quyền điện tử”, nghiêm túc triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3 trên các lĩnh vực đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, sao sổ gốc hộ tịch theo chỉ đạo...

(PMC)_Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng Quý I năm 2020

Ngày đăng 06/04/2020 | 08:53 | Lượt xem: 100
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng Quý I năm 2020

(PMC)_Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng năm 2019

Ngày đăng 08/01/2020 | 09:31 | Lượt xem: 154
Chỉ đạo thực hiện Đề án mô hình “Chính quyền điện tử”, nghiêm túc triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3 trên các lĩnh vực đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, sao sổ gốc hộ tịch theo chỉ đạo...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng năm 2018

Ngày đăng 23/11/2018 | 09:21 | Lượt xem: 357
Chỉ đạo thực hiện Đề án mô hình “Chính quyền điện tử”, nghiêm túc triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3 trên các lĩnh vực đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, sao sổ gốc hộ tịch theo chỉ đạo...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng 9 tháng năm 2018

Ngày đăng 23/09/2018 | 09:05 | Lượt xem: 341
Công tác hộ tịch 9 tháng: cấp khai sinh 173 trường hợp; Khai tử 65 trường hợp; đăng ký kết hôn 69 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 272 trường hợp ...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 07/06/2018 | 08:57 | Lượt xem: 322
Ủy ban nhân dân phường đã quản lý và điều hành thu - chi ngân sách theo đúng quy định. Tích cực khai thác, tận dụng các nguồn thu. Đảm bảo cân đối thu - chi, đáp ứng chi các nhiệm vụ phát triển...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng quý I/2018

Ngày đăng 26/03/2018 | 08:49 | Lượt xem: 302
Đã ban hành 135 văn bản: 03 tờ trình; 61 quyết định; 09 thông báo; 22 báo cáo; 24 kế hoạch; 15 công văn; 01 chương trình; tiếp nhận và chuyển 242 văn bản.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 12/2017

Ngày đăng 23/12/2017 | 10:09 | Lượt xem: 421
Đã ban hành 24 văn bản: 20 quyết định; 03 thông báo; 08 báo cáo; 03 kế hoạch; 07 công văn; tiếp nhận và chuyển 92 văn bản

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 3015
Tổng số truy cập: 3487379